Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:praxe

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
student:praxe [2017/10/13 11:32]
jancar
student:praxe [2020/10/26 07:33]
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia podléhá [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/pd-2017-04|pokynu děkana č. 4/2017]] (odkaz na dokument v intranetu).+Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia podléhá [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/​e49d841e-2560-440d-b8c9-65380deccce4|pokynu děkana č. 4/2019]] (odkaz na dokument v intranetu).
  
 Obecně platí, že student si hledá poskytovatele praxe sám a náplň činnosti by měla souviset s tématem závěrečné práce a studijním oborem studenta. Smlouvu student vyplní v * [[student:​op:​praktikon|Praktikonu]] a má-li již v [[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikonu]] přiřazené téma může ji vystavit ke schválení garantovi studijního oboru. Po schválení ji student nechá podepsat poskytovatelem praxe a odevzdá ji na podatelně fakulty. Po ukončení praxe student vyplní spolu s poskytovatelem formulář hodnocení praxe a opět ji odevzdá na podatelně. Garant studijního oboru následně udělí zápočet. Obecně platí, že student si hledá poskytovatele praxe sám a náplň činnosti by měla souviset s tématem závěrečné práce a studijním oborem studenta. Smlouvu student vyplní v * [[student:​op:​praktikon|Praktikonu]] a má-li již v [[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikonu]] přiřazené téma může ji vystavit ke schválení garantovi studijního oboru. Po schválení ji student nechá podepsat poskytovatelem praxe a odevzdá ji na podatelně fakulty. Po ukončení praxe student vyplní spolu s poskytovatelem formulář hodnocení praxe a opět ji odevzdá na podatelně. Garant studijního oboru následně udělí zápočet.
student/praxe.txt · Poslední úprava: 2021/10/11 08:31 autor: jan0008