Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:praxe

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:praxe [2017/09/06 23:49]
jancar
student:praxe [2020/10/26 07:33]
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia podléhá [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/pd-2017-04|pokynu děkana č. 4/2017]] (odkaz na dokument v intranetu).+Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia podléhá [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/e49d841e-2560-440d-b8c9-65380deccce4|pokynu děkana č. 4/2019]] (odkaz na dokument v intranetu)
 + 
 +Obecně platí, že student si hledá poskytovatele praxe sám a náplň činnosti by měla souviset s tématem závěrečné práce a studijním oborem studenta. Smlouvu student vyplní v * [[student:​op:​praktikon|Praktikonu]] a má-li již v [[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikonu]] přiřazené téma může ji vystavit ke schválení garantovi studijního oboru. Po schválení ji student nechá podepsat poskytovatelem praxe a odevzdá ji na podatelně fakulty. Po ukončení praxe student vyplní spolu s poskytovatelem formulář hodnocení praxe a opět ji odevzdá na podatelně. Garant studijního oboru následně udělí zápočet.
  
 Jako prostředek pro správu odborných praxí studentů byla naprogramována webová aplikace Praktikon. Jako prostředek pro správu odborných praxí studentů byla naprogramována webová aplikace Praktikon.
  
   * [[student:​op:​praktikon|Manuál webové aplikace Praktikon]]   * [[student:​op:​praktikon|Manuál webové aplikace Praktikon]]
student/praxe.txt · Poslední úprava: 2020/10/26 07:33 autor: jan0008