Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:praxe

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:praxe [2020/10/26 07:33]
jan0008
student:praxe [2021/10/11 08:31] (aktuální)
jan0008
Řádek 5: Řádek 5:
 Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia podléhá [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​e49d841e-2560-440d-b8c9-65380deccce4|pokynu děkana č. 4/2019]] (odkaz na dokument v intranetu). Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia podléhá [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​e49d841e-2560-440d-b8c9-65380deccce4|pokynu děkana č. 4/2019]] (odkaz na dokument v intranetu).
  
-Obecně platí, že student si hledá poskytovatele praxe sám a náplň činnosti by měla souviset s tématem závěrečné práce a studijním oborem studenta. Smlouvu student vyplní v * [[student:​op:​praktikon|Praktikonu]] a má-li již v [[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikonu]] přiřazené téma může ji vystavit ke schválení garantovi studijního oboru. Po schválení ji student nechá podepsat poskytovatelem praxe a odevzdá ji na podatelně fakulty. Po ukončení praxe student vyplní spolu s poskytovatelem formulář hodnocení praxe a opět ji odevzdá na podatelně. Garant studijního oboru následně udělí zápočet.+Obecně platí, že student si hledá poskytovatele praxe sám a náplň činnosti by měla souviset s tématem závěrečné práce a studijním ​programem/oborem studenta. Smlouvu student vyplní v * [[student:​op:​praktikon|Praktikonu]] a má-li již v [[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikonu]] přiřazené téma může ji vystavit ke schválení garantovi studijního ​programu/oboru. Po schválení ji student nechá podepsat poskytovatelem praxe a odevzdá ji na podatelně fakulty. Po ukončení praxe student vyplní spolu s poskytovatelem formulář hodnocení praxe a opět ji odevzdá na podatelně. Garant studijního ​programu/oboru následně udělí zápočet.
  
 Jako prostředek pro správu odborných praxí studentů byla naprogramována webová aplikace Praktikon. Jako prostředek pro správu odborných praxí studentů byla naprogramována webová aplikace Praktikon.
  
   * [[student:​op:​praktikon|Manuál webové aplikace Praktikon]]   * [[student:​op:​praktikon|Manuál webové aplikace Praktikon]]
student/praxe.txt · Poslední úprava: 2021/10/11 08:31 autor: jan0008