Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:praxe

Odborná praxe

Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia podléhá pokynu děkana č. 3/2022 (odkaz na dokument v intranetu).

Obecně platí, že student si hledá poskytovatele praxe sám a náplň činnosti by měla souviset s tématem závěrečné práce a studijním programem/oborem studenta. Smlouvu student vyplní v * Praktikonu a má-li již v Tematikonu přiřazené téma může ji vystavit ke schválení garantovi studijního programu/oboru. Po schválení ji student nechá podepsat poskytovatelem praxe a odevzdá ji na podatelně fakulty. Po ukončení praxe student vyplní spolu s poskytovatelem formulář hodnocení praxe a opět ji odevzdá na podatelně. Garant studijního programu/oboru následně udělí zápočet.

Jako prostředek pro správu odborných praxí studentů byla naprogramována webová aplikace Praktikon.

student/praxe.txt · Poslední úprava: 2022/03/31 14:49 autor: jan0008