Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:poplatky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:poplatky [2015/07/03 16:29]
kucerova
student:poplatky [2019/03/08 09:51] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Poplatky za studium ======</​WRAP>​ +<WRAP safety> 
- +====== Poplatky za studium ======
-**Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu: **  +
-  * Zákon o Vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 58 odst. 3 a 4  +
-  * Směrnice rektora č. 2/2014 „Stanovení výše poplatků spojených se studiem v ak. roce 2014/​2015“ (čl. 3)  +
-  * [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​dokumenty/​zakladni-dokumenty-su/​statut/​uz-statut-su.pdf|Úplné znění statutu Slezské univerzity v Opavě ze dne 6. 11. 2013]] +
-  * [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​docs/​pokyn-kvestora-c-6-2015-k-evidenci-poplatku-spojenych-se-studiem|Pokyn kvestora č. 6/2015 k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů]]  +
-  * [[http://​http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​docs/​mpk-1-20104-evidence-vymahani-poplatku|Pokyn kvestora č. 1/2014 +
-k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle §58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/998 Sb.,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů +
-(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů]] +
-  * [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​poplatky-spojene-se-studiem/​doporuceni-pro-platbu-poplatku-v-pokladne|Doporučení pro platbu poplatků v pokladně]]  +
-  * [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​poplatky-spojene-se-studiem/​predani-podkladu-na-pravni-oddeleni-rektoratu|Nesplnění povinnosti uhradit poplatek - důvod pro předání spisu advokátní kanceláři spolupracující s SU Opava]] ​  +
-  * [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​poplatky-spojene-se-studiem/​predani-podkladu-na-pravni-oddeleni-rektoratu|Stanovisko MŠMT k povinnosti hradit poplatek současně ve více studijních programech]]  +
-  * [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​docs/​zadost-o-prezkum-rozhodnuti-o-poplatku-2014-2015|Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium v akademickém roce 2014/2015]]  +
- +
- +
-<WRAP info> +
-Přestože je studium na veřejných vysokých školách obecně <wrap em>​bezplatné</​wrap>,​ stanoví zákon povinnost **hradit poplatky studentům**,​ kteří studují v **nadstandardní době studia**, nebo kteří po úspěšném absolvování studují druhý a další studijní program.+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +  ​
    
- +  ​ 
-Ze statutu SU v Opavě vyplývá jaká je výše poplatku a pro koho je určena a také je rozdílný pohled na úspěšného a neúspěšného absolventa předchozího studia. +**Veškeré podrobnosti související s uvedenou problematikou viz. [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenipoplatky|Poplatky spojené se studiem]]**  ​
- +
-<wrap safety>​Poplatky za studium</​wrap>​ +
-  * [[student:poplatky:​vymereni|Vyměření poplatku]] +
-  ​[[student:​poplatky:​vymerenimaterska|Mateřská dovolená z pohledu vyměřených poplatků]] +
-  ​[[student:​poplatky:​platba|Údaje pro platbu poplatků]] +
-  * [[student:​poplatky:​vymahani|Vymáhání poplatku]] ​+
student/poplatky.1435933763.txt.gz · Poslední úprava: 2015/07/03 16:29 (upraveno mimo DokuWiki)