Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:poplatky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:poplatky [2014/06/23 09:40]
kucerova
student:poplatky [2019/03/08 09:51] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<​WRAP ​danger>====== Poplatky za studium ======</​WRAP>​ +<​WRAP ​safety> 
- +====== Poplatky za studium ======
-**Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu: **  +
-  * Zákon o Vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 58 odst. 3 a 4  +
-  * Směrnice rektora č. 2/2014 „Stanovení výše poplatků spojených se studiem v ak. roce 2014/​2015“ (čl. 3)  +
-  * Úplné znění statutu Slezské univerzity v Opavě ze dne 6. 11. 2013 +
-  * Pokyn kvestora č. 5/2011 ze dne 28.06.2011 k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  +
-  * Pokyn kvestora č. 3/2013 ze dne 20.06.2013 k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů +
-  * Doporučení pro platbu poplatků v pokladně  +
-  * Nesplnění povinnosti uhradit poplatek - důvod pro předání spisu advokátní kanceláři spolupracující s SU Opava   +
-  * Stanovisko MŠMT k povinnosti hradit poplatek současně ve více studijních programech  +
-  * Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium v akademickém roce 2013/2014  +
- +
- +
-<WRAP info> +
-Přestože je studium na veřejných vysokých školách obecně <wrap em>​bezplatné</​wrap>,​ stanoví zákon povinnost **hradit poplatky studentům**,​ kteří studují příliš dlouho – **nadstandardní doba studia**, nebo kteří po úspěšném absolvování studují druhý a další studijní program.+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +  ​
    
- +  ​ 
-Ze statutu SU v Opavě vyplývá jaká je výše poplatku a pro koho je určena a také je rozdílný pohled na úspěšného a neúspěšného absolventa předchozího studia. +**Veškeré podrobnosti související s uvedenou problematikou viz. [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenipoplatky|Poplatky spojené se studiem]]**  ​
- +
-<wrap safety>​Poplatky za studium</​wrap>​ +
-  * [[poplatky:vymereni|Vyměření poplatku]] +
-  ​[[poplatky:​vymerenimaterska|Mateřská dovolená z pohledu vyměřených poplatků]] +
-  ​[[poplatky:​platba|Údaje pro platbu poplatků]] +
-  * [[poplatky:​vymahani|Vymáhání poplatku]]  +
student/poplatky.1403509243.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/23 09:40 (upraveno mimo DokuWiki)