Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:poplatky:vymereni

Vyměření poplatku

Poplatek se vyměřuje na základě zohlednění informací o studiu evidovaných v centrální matrice studentů. Tyto informace získává fakulta automaticky pravidelně a je na jejich základě ze zákona povinna příslušný poplatek vyměřit.

Údaje o Vašem konkrétním poplatku je možné ověřit v aplikaci IS/STAG – záložka IS/STAG – Poplatky za studium.

Poplatek se vyměřuje vždy na 6 měsíců dopředu a to k datu posledního dne lhůty v měsíci následujícím po měsíci, kdy poplatek vznikl.

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku

  • Odvolání se podává do 30 dní ode dne doručení a má vliv na odkladný účinek rozhodnutí a na datum splatnosti
  • Datum splatnosti je 90 dní ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.
  • Podat odvolání proti rozhodnutí je možné ZDE
  • Podává se k rukám orgánu, který původní rozhodnutí vydal, tj. děkanovi SU OPF.
  • Pokud je rozhodnutí o vyměření poplatku jednou vydáno, tak je platné a ukončení studia na něj nemá vliv.
  • Odvolání proti rozhodnutí zašlete poštou anebo osobně doručte na podatelnu SU OPF.
  • Případné skutečnosti uváděné v odvolání proti rozhodnutí o poplatku (finanční situace, rodinné, zdravotní, sociální aspekty) je nutné doložit (např. lékařskou zprávu, potvrzení o pobírání sociálních dávek, invalidního důchodu atd.).

Požádat můžete o:

  • prominutí poplatku
  • snížení poplatku
  • splátkový kalendář

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku.

O odvolání proti vyměření poplatku rozhoduje rektor SU v Opavě a jeho rozhodnutí je konečné a nelze se již proti němu dále odvolat.

student/poplatky/vymereni.txt · Poslední úprava: 2017/02/01 14:22 autor: steranka