Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:op:praktikon

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:op:praktikon [2017/09/07 00:10]
jancar
student:op:praktikon [2018/04/26 15:30] (aktuální)
jan0008
Řádek 5: Řádek 5:
 Praktikon se používá pro správu smluv o odborné praxi, které jsou určeny pro 2. a 3. ročníky bakalářského studia. ​ Praktikon se používá pro správu smluv o odborné praxi, které jsou určeny pro 2. a 3. ročníky bakalářského studia. ​
  
-Podmínkou pro vytvoření kompletní smlouvy je kromě splnění podmínek parametrů studia také nutnost mít přiřazené téma závěrečné práce ​v systému ​Tematikon.  ​+Podmínkou pro vytvoření kompletní smlouvy je kromě splnění podmínek parametrů studia také nutnost mít přiřazené téma závěrečné práce ​ve webové aplikaci [[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikon]].  ​
  
 Praktikon se nachází na Komunitním portále SU, konkrétně v administrační části Kariérního portálu na následující adrese: ​ Praktikon se nachází na Komunitním portále SU, konkrétně v administrační části Kariérního portálu na následující adrese: ​
Řádek 15: Řádek 15:
  
 ===== Proces tvorby smlouvy o odborné praxi a následujících úkonů zahrnuje tyto etapy ===== ===== Proces tvorby smlouvy o odborné praxi a následujících úkonů zahrnuje tyto etapy =====
 +
 +
 +----
 +
 +=== Návod pro studenty ===
  
   * [[student:​op:​praktikon:​vlozenismlouvy|Vložení smlouvy]]   * [[student:​op:​praktikon:​vlozenismlouvy|Vložení smlouvy]]
-  * [[student:​op:​praktikon:​schvalenismlouvy|Schválení ​smlouvy]]+  * [[student:​op:​praktikon:​schvalenismlouvy|Žádost o schválení ​smlouvy]]
   * [[student:​op:​praktikon:​tisk|Odevzdání smlouvy]]   * [[student:​op:​praktikon:​tisk|Odevzdání smlouvy]]
   * [[student:​op:​praktikon:​prijetismlouvy|Přijetí smlouvy]]   * [[student:​op:​praktikon:​prijetismlouvy|Přijetí smlouvy]]
   * [[student:​op:​praktikon:​hodnocenipraxe|Hodnocení praxe]]   * [[student:​op:​praktikon:​hodnocenipraxe|Hodnocení praxe]]
 +
 +=== Návod pro garanty studijních oborů ===
 +
 +  * [[garant:​op:​praktikon:​schvalenismlouvy|Schválení smlouvy]]
 +  * [[garant:​op:​praktikon:​zapiszapoctu|Zápis zápočtů u dokončených praxí]]
  
 ---- ----
  
   * [[student:​praxe|Zpět na stránku manuálu Odborná praxe]]   * [[student:​praxe|Zpět na stránku manuálu Odborná praxe]]
 +
 +
student/op/praktikon.1504735807.txt.gz · Poslední úprava: 2017/09/07 00:10 autor: jancar