Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:op:praktikon:schvalenismlouvy

Žádost o schválení smlouvy

  • Po odeslání smlouvy ke schválení systém Praktikon odešle automaticky email odpovědné osobě. Může to být buď garant studijního oboru, nebo ještě dříve proděkan pro studijní záležitosti a to v případě, obsahuje-li smlouva externí smlouvu. Toto se stává v případě, že firma pro odbornou praxi vyžaduje vlastní smlouvu, kterou je potřeba nejprve odsouhlasit, a po úspěšném udělení souhlasu proděkanem teprve smlouvu schvaluje garant studijního oboru konkrétního studenta.
  • Garant studijního oboru nebo proděkan pro studijní záležitosti může smlouvu schválit, zamítnout či případně připomínkovat. Veškeré rozhodnutí provedou zaslání emailu studentovi s informací o výsledku. Schválí-li externí smlouvu proděkan, email se zasílá garantovi studijního oboru, který následně provádí schválení již smlouvy studenta. Je-li výsledkem připomínkování smlouvy, může rozhodující osoba přidat komentář, ve kterém sdělí potřebné informace studentovi.
  • Smlouva, která je zaslaná ke schválení již nemůže být studentem upravována. Smlouva, kterou garant označil stavem k přepracování, je odemčena a student může provést požadované úpravy. Následně musí opět kliknout na třetí dlaždici Odeslat smlouvu ke schválení.

  • Vedle kosticky zobrazení stavu smlouvy - na obrázku zobrazen stav ke schválení je možné vidět ikonku PDF souboru smlouvy. Tato se vygeneruje ve chvíli, kdy garant provede náhled smlouvy k posouzení. Neschválená smlouva obsahuje zneplatňující znaky a slouží pouze k náhledu.

  • Po schválení garantem je smlouva označena stavem schváleno, Praktikon zašle emailem informaci o rozhodnutí garnata studentovi a vygeneruje PDF soubor finální smlouvy k tisku. Kliknutím na ikonku zobrazíte PDF soubor smlouvy a následuje krok Odevzdání smlouvy.

student/op/praktikon/schvalenismlouvy.txt · Poslední úprava: 2018/04/26 15:31 autor: jan0008