Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:op:praktikon:hodnocenipraxe

Hodnocení praxe

  • Po dokončení praxe student nechá poskytovatele praxe vyplnit formulář hodnocení odborné praxe, který je k disopizici v Praktikonu na stránce Moje smlouva o praxi - odkaz formulář hodnocení

  • Vytištěný formulář potvrzený poskytovatelem (razítko a podpis) student odevzdá na podatelnu nejpozději do konce výuky letního semestru 3. ročníku.
  • Praktikon umožní zobrazení scanu hodnocení ze spisové služby - tato funkcionalita je v přípravě. [konec roku 2017]. V této chvíli je možné formulář hodnocení nahrát přímo přes Praktikon, pomocí ikonky k tomu určené.

  • Kliknutím zobrazíte formulář pro vložení PDF souboru hodnocení.

  • Po úspěšném vložení hodnocení bude toto zobrazeno u dané smlouvy ve sloupci Informace.


student/op/praktikon/hodnocenipraxe.txt · Poslední úprava: 2018/04/26 15:32 autor: jan0008