Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:individualni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:individualni [2015/09/17 11:20]
kucerova
student:individualni [2020/05/22 13:28] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Individuální studijní plán ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Individuální studijní plán ====== 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +<WRAP tip right 60%> 
 +{{https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​3bf6133a-be5c-4d4b-9bb7-7dd9b1fdb740|Formulář pro požádání o Individuální studijní plán}} 
 +</​WRAP>​ 
 +**Individuální studijní plán** (dále jen ISP) umožňuje výjimky z respektování podmínek kreditního systému a dalších ustanovení tohoto řádu v rámci bakalářských a magisterských studijních programů.  
 + 
 + 
 + 
 +=====Individuální studijní plán je určen zejména pro:===== 
 +  - zvláště nadané studenty s vynikajícími studijními výsledky, kterým může umožnit zkrátit celkovou dobu studia či umožnit souběžné studium ve dvou či více studijních programech, studijních oborech; 
 +  - studenty s vynikajícími studijními výsledky podílející se na vědecké činnosti univerzity, kterým umožní časově optimálně rozvrhnout studijní a vědeckou práci; 
 +  - studenty s velmi dobrými studijními výsledky dosahující zároveň vynikajících výsledků v umělecké, sportovní nebo obdobné činnosti a reprezentující tímto způsobem univerzitu na celostátní a mezinárodní úrovni; 
 +  - studenty, kterým jejich zdravotní stav znemožňuje uplatnění standardního režimu studia a kdy není reálné řešit jejich situaci formou krátkodobého přerušení studia; 
 +  - studenty, kteří po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně, samostatně a řádně pečují o dítě do 4 let věku nebo s ohledem na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav samostatně pečují o dítě, osobu blízkou, nebo jinou osobu, která s nimi žije ve společné domácnosti;​ 
 +  - v souvislosti s péčí o dítě má student právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo jeho čerpání mateřské dovolené ), a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší. 
 + 
 +<WRAP info>O jeho schválení na jednotlivé semestry studia případně na celý akademický rok **rozhoduje děkan do 30 dnů** ode dne podání písemné žádosti. ​ Žádost musí být doložena relevantními doklady prokazující okolnosti pro udělení individuálního studijního plánu.</​WRAP>​ 
student/individualni.1442481626.txt.gz · Poslední úprava: 2015/09/17 11:20 (upraveno mimo DokuWiki)