Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:individualni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:individualni [2016/10/24 10:27]
kucerova
student:individualni [2020/05/22 13:28] (aktuální)
jan0008
Řádek 4: Řádek 4:
  
 <WRAP tip right 60%> <WRAP tip right 60%>
-{{:student:isp.pdf|Formulář pro požádání o Individuální studijní plán}}+{{https://www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​3bf6133a-be5c-4d4b-9bb7-7dd9b1fdb740|Formulář pro požádání o Individuální studijní plán}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 **Individuální studijní plán** (dále jen ISP) umožňuje výjimky z respektování podmínek kreditního systému a dalších ustanovení tohoto řádu v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. ​ **Individuální studijní plán** (dále jen ISP) umožňuje výjimky z respektování podmínek kreditního systému a dalších ustanovení tohoto řádu v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. ​
student/individualni.txt · Poslední úprava: 2020/05/22 13:28 autor: jan0008