Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:duplikaty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:duplikaty [2015/04/28 10:20]
kucerova
student:duplikaty [2016/10/24 10:26] (aktuální)
kucerova
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Vydávání duplikátů diplomů a osvědčení ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Vydávání duplikátů diplomů a osvědčení ====== 
 +</​WRAP>​
 \\ \\
 <WRAP tip right 80%>​Duplikáty vydává příslušný rozhodovací orgán (děkan/​rektor) v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici: [[https://​intranet.slu.cz/​int/​rektorat/​normy-su/​smernice-rektora/​SR-2015-06.pdf|„Pravidla pro vydávání dokladů o absolvování studia na Slezské univerzitě v Opavě“. ]]</​WRAP>​ \\ \\ \\ \\ \\ \\ <WRAP tip right 80%>​Duplikáty vydává příslušný rozhodovací orgán (děkan/​rektor) v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici: [[https://​intranet.slu.cz/​int/​rektorat/​normy-su/​smernice-rektora/​SR-2015-06.pdf|„Pravidla pro vydávání dokladů o absolvování studia na Slezské univerzitě v Opavě“. ]]</​WRAP>​ \\ \\ \\ \\ \\ \\
Řádek 5: Řádek 7:
 __**Vydání duplikátu**__:​ je podmíněno podáním žádosti, doložením totožnosti žadatele a úhradou administrativního poplatku. Žádost je podávána prostřednictvím [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​struktura/​podatelna|podatelny na SU OPF Karviná]]. __**Vydání duplikátu**__:​ je podmíněno podáním žádosti, doložením totožnosti žadatele a úhradou administrativního poplatku. Žádost je podávána prostřednictvím [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​struktura/​podatelna|podatelny na SU OPF Karviná]].
  
-__**Úhrada administrativního poplatku**__:​ Vydávání duplikátů je zpoplatněno. Výše poplatků se řídí směrnicí [[https://intranet.slu.cz/int/rektorat/normy-su/smernice-rektora/SR-2014-23.pdf|„O úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě“. ]]. +__**Žádost o vydání duplikátu**__:​ Žádost je ke stažení [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​duplikaty-dokladu-o-ukonceni-studia|zde]] 
 + 
 +__**Úhrada administrativního poplatku**__:​ Vydávání duplikátů je zpoplatněno. Výše poplatků se řídí směrnicí [[http://www.slu.cz/slu/cz/studium/duplikaty-dokladu-o-ukonceni-studia|„O úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě“. ]]. 
    
    
student/duplikaty.1430209234.txt.gz · Poslední úprava: 2015/04/28 10:20 (upraveno mimo DokuWiki)