Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:duplikaty

Vydávání duplikátů diplomů a osvědčení


Duplikáty vydává příslušný rozhodovací orgán (děkan/rektor) v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici: „Pravidla pro vydávání dokladů o absolvování studia na Slezské univerzitě v Opavě“.Vydání duplikátu: je podmíněno podáním žádosti, doložením totožnosti žadatele a úhradou administrativního poplatku. Žádost je podávána prostřednictvím podatelny na SU OPF Karviná.

Žádost o vydání duplikátu: Žádost je ke stažení zde

Úhrada administrativního poplatku: Vydávání duplikátů je zpoplatněno. Výše poplatků se řídí směrnicí „O úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě“. .

Údaje o platbě::

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
IČ: 47813059

Bankovní spojení: ČSOB a.s. se sídlem v Praze, pobočka Ostrava
Účet: 101285316/0300
Variabilní symbol: 602099
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

student/duplikaty.txt · Poslední úprava: 2016/10/24 10:26 autor: kucerova