Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:dorucovani:podanizadosti

Administrativní postup podávání žádostí a rozhodování o nich

Podání žádosti na stanoveném formuláři

  • na stanoveném formuláři v písemné formě se všemi přílohami a doklady
  • určeným způsobem podání

Rozhodnutí o žádosti

  • žádost studenta nejprve posuzuje příslušný proděkan, který doporučuje děkanovi další postup
  • žádost bez adekvátního zdůvodnění a doložení uvedených skutečností je zamítnuta
  • o žádosti rozhoduje děkan fakulty

Pokud chcete, aby Vaší žádosti bylo vyhověno v co nejkratším termínu, dbejte zejména na to, abyste správně vyplnili příslušný formulář a doplnili ho o potřebné přílohy.

Zamítnutí žádosti

  • v případě zamítnutí se mohou studenti odvolat proti vydanému rozhodnutí. Lhůta pro odvolání je uvedena vždy v poučení vydaného rozhodnutí.
  • o odvolání rozhoduje děkan fakulty tak, že buď uzná její relevantnost a zruší či změní své rozhodnutí nebo odvolání postoupí rektorovi SU
  • rektor posuzuje odvolání po formální a obsahové stránce a na základě toho buď rozhodnutí zruší nebo potvrdí

Proti rozhodnutí rektora již není odvolání možné.

Doručování písemností studentům a žadatelům

  • odpovědi jsou vyhotoveny v písemné podobě a to formou rozhodnutí nebo sdělení
  • rozhodnutí je zasláno doporučenou zásilkou s dodejkou do vlastních rukou studenta
student/dorucovani/podanizadosti.txt · Poslední úprava: 2017/02/27 12:36 autor: steranka