Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:dorucovani

Doručování žádostí a dokumentů na OPF SU

Žádosti a dokumenty je možné doručit:

  • prostřednictvím podatelny (přízemí hlavní budovy OPF),
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (na adresu: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, 73340 Karviná)
  • datovou schránkou (v případě, že student písemně nahlásí adresu datové schránky).

Student je povinen bez zbytečného odkladu sdělit písemně změny všech skutečností rozhodných pro určení místa pro doručování.


Podávání žádostí a dokumentů na OPF SU

student/dorucovani.txt · Poslední úprava: 2017/02/27 12:26 autor: steranka