Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:zahrstudium

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pruvodce:zahrstudium [2017/11/09 13:31] (aktuální)
mal0127 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP round safety>
 +====== Studium v zahraničí ======
 +</​WRAP>​
  
 +Studenti OPF mohou být vyslání na zahraniční stipendijní pobyt studijní nebo na praxi na základě platných interinstitucionálních smluv uzevřených mezi zahraniční školou a OPF. Délka pobytu se pohybuje v závislosti na jeho typu v rozmezí **1 – 12 měsíců**. ​
 +
 +**Hlavní podmínky uchazeče o zahraniční pobyt:**
 +  * absolvování 1. ročníku bakalářského studia
 +  * znalost cizího jazyka na úrovni B2 
 +  * zpracování studijního záměru (motivační dopis)
 +  * přihláška + úspěšné absolvování výběrového řízení
 +
 +Díky evropskému systému přenosu kreditů (ECTS) jsou vyjíždějícím studentům při dodržení pravidel výjezdů **kredity** získané v zahraničí **započteny do studia na fakultě**.
 +
 +<wrap em>​Přínosem studijního pobytu nebo praxe v zahraničí je bezesporu zdokonalení se v cizím jazyce, získání nových vědomostí,​ zkušeností a také získání spousty nových přátel a kontaktů.</​wrap>​
 +
 +<WRAP info>
 +Podrobnější podmínky jsou dostupné na webových stránkách oddělení **[[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​struktura/​ustavy-a-oddeleni/​oddeleni-zahranicnich-styku|zahraničních styků]]** nebo přímo v **kanceláři A302**.
 +</​WRAP>​
 +  ​
 +
 +Na SU OPF rovněž funguje **Erasmus club** vytvořený našimi studenty se zájmem o spolupráci s přijíždějícími zahraničními studenty. Jejich náplní práce je péče o tyto studenty, asistence při vyřizování vstupních formalit, příprava a realizace volnočasových aktivit. Členové Erasmus clubu většinou již absolvovali zahraniční pobyt nebo se na něj připravuji. Kontakt se zahraničními studenty je dobrou přípravou na budoucí výjezd.
 +
 +{{ :​pruvodce:​erasmus_graf.jpg?​400}}
 +Zahraniční studijní pobyty jsou realizovány jednak v rámci programů Evropské unie Erasmus Plus a rovněž na základě uzavřených dohod o spolupráci mezi Slezskou univerzitou a zahraničními partnerskými univerzitami. Před odjezdem student obdrží stipendium na cestovné a pokrytí základních životních nákladů po dobu pobytu.
 +
 +
 +  * Slezská univerzita v Opavě vstoupila do evropského vzdělávacího programu **Socrates Erasmus** v roce 1998. Od akademického roku 1999/2000 se uskutečnily první výjezdy studentů Obchodně podnikatelské fakulty na jednosemestrální studijní pobyty na partnerských univerzitách ve Finsku, Německu, Belgii a Velké Británii. ​
 +  * V roce 2007 byl program Socrates Erasmus transformován do tzv. LLP/​Erasmus.
 +  * Od akademického roku 2014/2015 jsou aktivity realizovány pod názvem Erasmus Plus. 
 +
 +<wrap em>​Nabídka aktivit pro studenty a destinací byla postupně rozšiřována až na současných 37 vysokých škol ve 22 zemích EU.</​wrap> ​
 +
 +Fakulta spolupracuje s univerzitami v těchto zemích: **Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko,​ Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,​ Turecko, Velká Británie.** Studenti mají možnost studovat také v dalších státech, například v **Rusku, USA nebo v Japonsku**. ​
pruvodce/zahrstudium.txt · Poslední úprava: 2017/11/09 13:31 autor: mal0127