Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:zahrstudium

Studium v zahraničí

Studenti OPF mohou být vyslání na zahraniční stipendijní pobyt studijní nebo na praxi na základě platných interinstitucionálních smluv uzevřených mezi zahraniční školou a OPF. Délka pobytu se pohybuje v závislosti na jeho typu v rozmezí 1 – 12 měsíců.

Hlavní podmínky uchazeče o zahraniční pobyt:

  • absolvování 1. ročníku bakalářského studia
  • znalost cizího jazyka na úrovni B2
  • zpracování studijního záměru (motivační dopis)
  • přihláška + úspěšné absolvování výběrového řízení

Díky evropskému systému přenosu kreditů (ECTS) jsou vyjíždějícím studentům při dodržení pravidel výjezdů kredity získané v zahraničí započteny do studia na fakultě.

Přínosem studijního pobytu nebo praxe v zahraničí je bezesporu zdokonalení se v cizím jazyce, získání nových vědomostí, zkušeností a také získání spousty nových přátel a kontaktů.

Podrobnější podmínky jsou dostupné na webových stránkách oddělení zahraničních styků nebo přímo v kanceláři A302.

Na SU OPF rovněž funguje Erasmus club vytvořený našimi studenty se zájmem o spolupráci s přijíždějícími zahraničními studenty. Jejich náplní práce je péče o tyto studenty, asistence při vyřizování vstupních formalit, příprava a realizace volnočasových aktivit. Členové Erasmus clubu většinou již absolvovali zahraniční pobyt nebo se na něj připravuji. Kontakt se zahraničními studenty je dobrou přípravou na budoucí výjezd.

erasmus_graf.jpg Zahraniční studijní pobyty jsou realizovány jednak v rámci programů Evropské unie Erasmus Plus a rovněž na základě uzavřených dohod o spolupráci mezi Slezskou univerzitou a zahraničními partnerskými univerzitami. Před odjezdem student obdrží stipendium na cestovné a pokrytí základních životních nákladů po dobu pobytu.

  • Slezská univerzita v Opavě vstoupila do evropského vzdělávacího programu Socrates Erasmus v roce 1998. Od akademického roku 1999/2000 se uskutečnily první výjezdy studentů Obchodně podnikatelské fakulty na jednosemestrální studijní pobyty na partnerských univerzitách ve Finsku, Německu, Belgii a Velké Británii.
  • V roce 2007 byl program Socrates Erasmus transformován do tzv. LLP/Erasmus.
  • Od akademického roku 2014/2015 jsou aktivity realizovány pod názvem Erasmus Plus.

Nabídka aktivit pro studenty a destinací byla postupně rozšiřována až na současných 37 vysokých škol ve 22 zemích EU.

Fakulta spolupracuje s univerzitami v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Velká Británie. Studenti mají možnost studovat také v dalších státech, například v Rusku, USA nebo v Japonsku.

pruvodce/zahrstudium.txt · Poslední úprava: 2017/11/09 13:31 autor: mal0127