Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:studijnioddeleni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pruvodce:studijnioddeleni [2017/11/09 13:16] (aktuální)
mal0127 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP round safety>
 +====== Oddělení studijních a sociálních záležitostí ======
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Oddělení studijních a sociálních záležitostí =====
 +
 +  * Oddělení studijních a sociálních záležitostí aneb Studijní oddělení se nachází v přízemí hlavní budovy fakulty na Univerzitním náměstí.\\
 +  * Oddělení vede agendu studentů: osobní spisy studentů bakalářských a navazujících studijních programů, posluchačů CŽV, vyřizuje studijní záležitosti studentů, provádí kontrolu studia za uplynulý (předcházející) akademický rok, podílí se na podkladech pro výpočet stipendií, zabezpečuje poradenství v oblasti poplatků za studium a stipendií, zájemcům o studium poskytuje informace o přijímacím řízení aj. \\
 +
 +
 +===== Personální zastoupení =====
 +
 +[[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​struktura/​ustavy-a-oddeleni/​oddeleni-studijnich-a-socialnich-zalezitosti/​clenove|Personální zastoupení]]
 +
 +  * Student je dle zvoleného studijního oboru a formy studia přiřazen studijní referentce, která jej provází po celou dobu studia na fakultě. Je velmi dobré si hned na úvod zjistit jméno Vaší studijní referentky a číslo její přepážky.
 +
 +[[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​struktura/​ustavy-a-oddeleni/​oddeleni-studijnich-a-socialnich-zalezitosti/​nove-rozdeleni-studijnich-oboru-mezi-jednotlive-studijni-referentky-na-studijnim-oddeleni|Studijní referenti rozdělení dle studijních oborů ]]   
 +
 +
 +  * Problémy, se kterými se student může během studia setkat pomáhají řešit Manuály pro studenty.
 +
 +[[https://​manualy.opf.slu.cz/​doku.php?​id=student|Manuály pro studenty]]
 +
 +  * Veškeré žádosti podáváte na tiskopisech prostřednictvím <wrap em>​podatelny fakulty</​wrap>​ (přízemí hlavní budovy A124). \\
 +
 +[[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​formluare|Formuláře]]
 +
 +
 +===== Úřední hodiny studijního oddělení =====
 +
 +[[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​struktura/​ustavy-a-oddeleni/​oddeleni-studijnich-a-socialnich-zalezitosti/​uredni-hodiny|Úřední hodiny]]
 +
 +V případě potřeby jsou úřední hodiny upraveny (přijímací řízení, státnice, promoce,​…). \\
 +Informace o změně úředních hodin naleznete na webové stránce [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​struktura/​ustavy-a-oddeleni/​oddeleni-studijnich-a-socialnich-zalezitosti/​uredni-hodiny|Studijního oddělení]] a také na nástěnkách,​ které jsou umístěny v prostorách před studijním oddělením.
 +
 +
  
pruvodce/studijnioddeleni.txt · Poslední úprava: 2017/11/09 13:16 autor: mal0127