Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:studijnioddeleni

Oddělení studijních a sociálních záležitostí

Oddělení studijních a sociálních záležitostí

  • Oddělení studijních a sociálních záležitostí aneb Studijní oddělení se nachází v přízemí hlavní budovy fakulty na Univerzitním náměstí.
  • Oddělení vede agendu studentů: osobní spisy studentů bakalářských a navazujících studijních programů, posluchačů CŽV, vyřizuje studijní záležitosti studentů, provádí kontrolu studia za uplynulý (předcházející) akademický rok, podílí se na podkladech pro výpočet stipendií, zabezpečuje poradenství v oblasti poplatků za studium a stipendií, zájemcům o studium poskytuje informace o přijímacím řízení aj.

Personální zastoupení

Personální zastoupení

  • Student je dle zvoleného studijního oboru a formy studia přiřazen studijní referentce, která jej provází po celou dobu studia na fakultě. Je velmi dobré si hned na úvod zjistit jméno Vaší studijní referentky a číslo její přepážky.

Studijní referenti rozdělení dle studijních oborů

  • Problémy, se kterými se student může během studia setkat pomáhají řešit Manuály pro studenty.

Manuály pro studenty

  • Veškeré žádosti podáváte na tiskopisech prostřednictvím podatelny fakulty (přízemí hlavní budovy A124).

Formuláře

Úřední hodiny studijního oddělení

Úřední hodiny

V případě potřeby jsou úřední hodiny upraveny (přijímací řízení, státnice, promoce,…).
Informace o změně úředních hodin naleznete na webové stránce Studijního oddělení a také na nástěnkách, které jsou umístěny v prostorách před studijním oddělením.

pruvodce/studijnioddeleni.txt · Poslední úprava: 2017/11/09 13:16 autor: mal0127