Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:praktickerady

Praktické rady

Získávání informací

Webové stránky (hlavní zdroj informací): www.opf.slu.cz
Stránky kateder: Organizační členění
Nástěnky studijního oddělení
Facebook fakulty: www.facebook.com/slu.opf
Intranet fakulty: Inranet

Základní pojmy

Přehled všech důležitých pojmů spjatých se studiem na SU OPF najdete ZDE

Jak oslovovat pedagogy

Máte hned tři možnosti - oslovit pedagoga podle jeho akademického titulu, podle vědecko-pedagogické hodnosti, nebo podle pracovního zařazení na fakultě. Nejlepší je, ještě před setkáním s konkrétním pedagogem, zjistit si, jaký má titul. Každý z pedagogů má na dveřích své kanceláře vizitku, podle které snadno zjistíte, jak ho oslovit. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc sekretářku dané katedry, která Vám jistě poradí.

Akademický titul

je získán studiem a tvůrčí vědeckou prací, např. (před jménem):

Akademický titulnázevumístění
Bc.bakalářpřed jménem
Ing.inženýrpřed jménem
Mgr.magistrpřed jménem
JUDr.doktor právpřed jménem
PhDr.doktor filozofiepřed jménem
RNDr.doktor přírodních vědpřed jménem
PaedDr.doktor pedagogikypřed jménem
Ph.D.doktor za jménem

Vědecké hodnosti

Vědecké hodnotynázevumístění
CSc.kandidát vědza jménem
DrSc.doktor vědza jménem
DSc.doktor vědza jménem

Vědecko-pedagogické hodnosti

jsou spjaty s působením pedagoga na vysoké škole

Hodnotanázevumístění
Doc.docentpřed jménem
Prof.profesorpřed jménem

Obecně platí, že všechny oslovujeme jejich nejvyšší dosaženou hodností.

Oslovení dle funkce

  • „pane děkane“
  • „pane proděkane“
  • apod.
pruvodce/praktickerady.txt · Poslední úprava: 2017/11/09 14:00 autor: mal0127