Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:opakpredmet

Opakovaná registrace předmětu

  1. Nesplní-li student stanovené podmínky pro úspěšné absolvování povinného předmětu v příslušném akademickém roce, může si tento předmět zaregistrovat nejvýše ještě jednou. Do VSP se započítávají oba výsledky.
  2. Nesplní-li student stanovené podmínky pro úspěšné absolvování povinně volitelného předmětu v příslušném akademickém roce, může si tento předmět registrovat nejvýše ještě jednou. Do VSP se započítávají oba výsledky.
  3. Nesplní-li student stanovené podmínky pro úspěšné absolvování povinně volitelného předmětu v příslušném akademickém roce a nezaregistruje si tento předmět podle odstavce 2 opakovaně, musí si místo něj zaregistrovat jiný povinně volitelný předmět v souladu se studijním plánem příslu ného studijního programu. Do VSP se započítávají oba výsledky.
  4. Nesplní-li student stanovené podmínky pro úspěšné absolvování povinně volitelného předmětu v absolventském ročníku při současném získání počtu kreditů rovnajícího se alespoň šedesátinásobku standardní doby studia ve skladbě dané studijním programem a studijním plánem studijního oboru, povinnost opakovaného zápisu pro tento předmět neplatí a tento výsledek se do VSP započítává.
  5. Nesplní-li student stanovené podmínky pro úspěšné absolvování volitelného předmětu v příslušném akademickém roce, povinnost opakované registrace pro tento předmět neplatí a tento výsledek se do VSP započítává.
  6. Při opakované registraci povinného nebo povinně volitelného předmětu podle odstavců I a 2 v příslušném akademickém roce musí student tento předmět úspěšně absolvovat do konce pří lušného akademického roku. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
pruvodce/opakpredmet.txt · Poslední úprava: 2018/05/30 20:11 autor: mal0127