Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:kontrolastudia

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pruvodce:kontrolastudia [2018/05/30 20:09] (aktuální)
mal0127 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP round safety>
 +====== Kontrola studia ======
 +</​WRAP>​
  
 +
 +  - Kontrolu studia za předchozí akademický rok organizačně a administrativně zajišťuje příslušné studijní oddělení.
 +  - Kontrola studia zpravidla probíhá ve stejném termínu jako zápis do akademického roku a registrace předmětů. 14 Vnitřní pledpisy Slezské univerzity v Opavě
 +  - Student je povinen provést kontrolu studia osobně. Může si také zvolit zmocněnce, který své zmocnění k zastoupení prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může být zvolen současně pouze jeden zmocněnec.
 +  - Kontrola studiaje považována za uzavřenou, pokud je na příslušné studijní oddělení doručen ve stanoveném termínu vytištěný výstup ze studijního informačního systému - **Zápisový list - část A/Přehled o vykonaných zkouškách za příslušný akademický rok**, verifikovaný studentem nebo zmocněncem. V případě výhradně elektronického zápisu se tištěný výstup v souladu s čl. 13 odst. 1 O nevyžaduje.
 +  - Bližší podmínky ke kontrole studia mohou stanovit vnitřní normy fakult. ​
pruvodce/kontrolastudia.txt · Poslední úprava: 2018/05/30 20:09 autor: mal0127