Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:kontrolastudia

Kontrola studia

  1. Kontrolu studia za předchozí akademický rok organizačně a administrativně zajišťuje příslušné studijní oddělení.
  2. Kontrola studia zpravidla probíhá ve stejném termínu jako zápis do akademického roku a registrace předmětů. 14 Vnitřní pledpisy Slezské univerzity v Opavě
  3. Student je povinen provést kontrolu studia osobně. Může si také zvolit zmocněnce, který své zmocnění k zastoupení prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může být zvolen současně pouze jeden zmocněnec.
  4. Kontrola studiaje považována za uzavřenou, pokud je na příslušné studijní oddělení doručen ve stanoveném termínu vytištěný výstup ze studijního informačního systému - Zápisový list - část A/Přehled o vykonaných zkouškách za příslušný akademický rok, verifikovaný studentem nebo zmocněncem. V případě výhradně elektronického zápisu se tištěný výstup v souladu s čl. 13 odst. 1 O nevyžaduje.
  5. Bližší podmínky ke kontrole studia mohou stanovit vnitřní normy fakult.
pruvodce/kontrolastudia.txt · Poslední úprava: 2018/05/30 20:09 autor: mal0127