Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:informacnisystemy

Informační systémy

Správu všech informačních systémů (dále jen IS) na fakultě zajišťuje Ústav informačních technologií (dále jen UIT). Veškeré podstatné informace, které potřebujete vědět o informačním prostředí fakulty, naleznete na webu UIT.

Přihlášení do Informačních systému

Do Informačních systémů se vždy přihlašujete pomocí CRO přihlášení. CRO (Centrální registr osob) účet je elektronickou identitou uživatele SU. Pokud ještě nemáte vytvořenou uživatelskou identitu, můžete si jí vytvořit podle návodu Návod k CRO

IS/STAG

Přístup do IS/STAG: stag.slu.cz

Jedná se o informační systém, který je využíván fakultou k administraci studijní agendy.
Zabezpečuje činnosti od přijímacího řízení až po vydání diplomu.
Studenti mohou využít aktivní (zadání osobního čísla + hesla) i pasivní (není požadováno heslo) přístup k IS/STAG. Pouze při aktivním přístupu je studentovi umožněno měnit data.

Více informací naleznete zde.


E-LEARNING (MOODLE)

Přístup do IS/STAG: stag.slu.cz

E-learning Moodle je program vhodný pro elektronickou výuku studentů. Umožňuje uchovávat scripta, vytvářet testy a další věci.


Public

Přístup do Public: files.opf.slu.cz

Přihlášením do systému získáváte přístup na síťový disk „L“ - USERS, kde se nacházejí složky zaměstnanců a studentů. Každá z těchto složek obsahuje „Public“, kde vám vyučující mohou zveřejnit materiály a informace. Disk „K“, který odkazuje na vaši složku na disku „L“. Na tento disk si můžete vkládat vlastní soubory (například pro tisk, aj.).

Více informací naleznete zde.


Fakultní pošta (e-mail)

Přístup do Fakultní pošty: www.horde.opf.slu.cz

Každému je přidělena fakultní emailová schránka s Vaším osobním číslem (ve tvaru o17xxxx@opf.slu.cz), kterou je nutno využívat pro komunikaci v rámci studia.

V systému Horde kromě pošty, naleznete také:

  • HelpDesk/Lístky
  • Kalendář
  • Poznámky
  • Úkoly
  • Možnost nechat si přeposílat školní poštu do Vaší soukromé schránky

Jak všechny tyto možnosti nastavit naleznete zde.


Tiskový systém, Kopírování, Scenování

Přístup do Tiskového systému: https://tisk.opf.slu.cz

Tiskový systém, který je založen na systému SafeQ firmy Ysoft přináší studentům rychlý, barevný nebo černobílý tisk.

Jak funguje tisk na SU OPF a kolik tisk stojí naleznete zde.


Intranet

Přístup do interního systému Intranet: https://intranet.slu.cz/opf

Interní webová stránka, kde naleznete v záložce Studium nezbytné formuláře ke studiu (např. odborná praxe, žádosti, apod.). Také zde získáte informace ke státnicím, odborné praxi, platné vnitřní normy a mnoho dalších důležitých informací ke studiu.


Informační systém ISKaM

Přístup do interního systému Intranet: www.iskam.opf.slu.cz

Tento informační systém slouží pro správu kolejí a menz a studenti zde mají možnost vidět celou agendu týkající se kolejí a menz. ISKaM funguje na principu „clearingu„.

Student si vloží, pod jedním variabilním symbolem, peněžitý obnos do systému. Z této vložené částky se studentovi automaticky odečte platba za koleje, dále z ní může čerpat při placení v menze.

Jak ISKaM funguje se dozvíte zde.


Management pohybových aktivit

Přístup do systému naleznete na: www.mpa.opf.slu.cz

Management pohybových aktivit ve zkratce MPA je informační systém katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit. V tomto systému si můžete vybrat ze široké nabídky sportovních, pohybových a turistických aktivit.

Po přihlášení se Vám v době zápisu zobrazí nabídka předmětů pro daný semestr včetně rozvrhu, anotací a informací o výuce.

Pro správné zapsání předmětu je třeba jej zapsat v systému IS/STAG i v systému MPA. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu statusu C - získáte 1 kredit.

V záložce „můj profil“ si můžete zobrazit nabídku všech ostatních pohybových aktivit.


Informační systém Kariéra

Přístup do systému Kariéra: www.kariera.slu.cz

Systém kariéra na OPF je prohloubení spolupráce mezi studenty, absolventy a zajímavými zaměstnavateli. Nabízí kariérní vstup do života absolventům i praxe a brigády pro současné studenty.

pruvodce/informacnisystemy.txt · Poslední úprava: 2018/05/18 11:11 autor: mal0127