Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:harmonogram

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pruvodce:harmonogram [2017/11/09 13:15]
mal0127 vytvořeno
pruvodce:harmonogram [2018/02/26 13:44] (aktuální)
mal0127
Řádek 39: Řádek 39:
   * [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​informace/​dokumenty-su-opf/​disciplinarni-rad-su-opf|Disciplinární řád SU OPF]]   * [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​informace/​dokumenty-su-opf/​disciplinarni-rad-su-opf|Disciplinární řád SU OPF]]
   * [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​informace/​dokumenty-su-opf/​uzradradubytovacichastravovacichsluzebsuopf19_11_2013.pdf|Řád ubytovacích a stravovacích služeb SU OPF]]   * [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​informace/​dokumenty-su-opf/​uzradradubytovacichastravovacichsluzebsuopf19_11_2013.pdf|Řád ubytovacích a stravovacích služeb SU OPF]]
 +  * [[https://​intranet.slu.cz/​opf/​platne-vnitrni-normy-opf|Platné vnitřní normy SU OPF]]
   * další vnitřní předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty   * další vnitřní předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty
  
 <wrap tip>​Všechny výše uvedené dokumenty je možno nalézt na webové stránce fakulty v sekci [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​informace/​dokumenty|Povinně zveřejňované informace]] nebo pod záložkou [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​pravni-predpisy-dotykajici-se-studentu-su-opf|Studenti]].</​wrap>​ <wrap tip>​Všechny výše uvedené dokumenty je možno nalézt na webové stránce fakulty v sekci [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​informace/​dokumenty|Povinně zveřejňované informace]] nebo pod záložkou [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​pravni-predpisy-dotykajici-se-studentu-su-opf|Studenti]].</​wrap>​
  
pruvodce/harmonogram.txt · Poslední úprava: 2018/02/26 13:44 autor: mal0127