Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:harmonogram

Harmonogram a studijní předpisy

Průběh studia je vymezován právy a povinnostmi studenta, které určuje Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě.
Studijní a zkušební řád SU stanoví pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných jednotlivými fakultami a pracovišti.
V případě potíží se studiem mají studenti možnost požádat o pomoc referentky studijního oddělení.

Studijní oddělení

Případně se studenti mohou obrátit na studentské zástupce fakultního akademického senátu.

Akademický senát

Harmonogram akademického roku

Jedná se o časový rozvrh, který vymezuje

  • začátek akademického roku
  • počátek a konec zimního a letního semestru
  • období výuky
  • zkušební období
  • dobu prázdnin
  • další důležité termíny

Harmonogram na daný akademický rok je k dispozici na webových stránkách fakulty v záložce Studenti.

Studijní předpisy

jimiž se řídí studium na fakultě:

Všechny výše uvedené dokumenty je možno nalézt na webové stránce fakulty v sekci Povinně zveřejňované informace nebo pod záložkou Studenti.

pruvodce/harmonogram.txt · Poslední úprava: 2018/02/26 13:44 autor: mal0127