Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:fakulta:stupne

Stupně studia na fakultě

Fakulta zabezpečuje výuku ve třech stupních studia tj. bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Ve všech uvedených rovinách se jedná o ucelený cyklus vysokoškolské výuky, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou.

Aktuální nabídka studijních programů a oborů

Bakalářské studium

Bakalářské studium představuje základní vysokoškolský stupeň, který student absolvuje po ukončení střední školy. Zpravidla je bakalářské studium tříleté a na jeho konci po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhájení bakalářské práce obdrží absolvent titul Bc. uváděný před jménem. Bakalářské studium je na fakultě nabízeno pro různé studijní obory ve formě prezenční nebo kombinované. V kombinované formě je využívána eLearningová podpora prostřednictvím systému LMS MOODLE.

Navazující magisterské studium bezprostředně navazuje na bakalářský stupeň a jeho standardní délka je dva akademické roky. Rovněž navazující magisterské studium je dostupné ve formě prezenční nebo kombinované. Studovat na SU OPF v navazujících magisterských programech mohou nejenom místní absolventi bakalářského studia, ale také zájemci z jiných vysokých škol po úspěšném složení přijímacích zkoušek. Po absolvování navazujícího magisterského studia obdrží absolventi titul Ing. uváděný před jménem.

Doktorské studium

V případě, že jste tzv. „studijní typ“ bude Vás nejspíš zajímat i možnost doktorského studia na SU OPF. Absolvent takového studia obdrží titul Ph.D. uváděný za jménem. Studium je čtyřleté a na SU OPF jej lze realizovat ve formě prezenční nebo kombinované.

pruvodce/fakulta/stupne.txt · Poslední úprava: 2018/02/28 10:52 autor: mal0127