Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:fakulta:organizace

Organizační členění

Základní členění fakulty je na katedry a ústavy.

Vysokoškolská katedra
Katedra sdružuje pedagogy jednoho či více příbuzných oborů, kteří tedy vyučují podobným předmětům.

Katedry a vedoucí kateder:

Katedra ekonomie a veřejné správydoc. Ing. Marian LEBIEDZIK, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementudoc. RNDr. Ing. Roman ŠPERKA, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivitdoc. Ing. Pavlína PELLEŠOVÁ, Ph.D.
Katedra financí a účetnictvíprof. Ing. Daniel STAVÁREK, Ph.D.
Katedra informatiky a matematikydoc. Mgr. Petr SUCHÁNEK, Ph.D.

Seznam kateder

Pokud budete potřebovat zjistit kontakt na vyučujícího, jedním ze způsobů je právě přes organizační členění, kde je uvedeno rovněž telefonní spojení a e-mailová adresa. Vše potřebné naleznete opět na webových stránkách fakulty v sekci O nás.

Vysokoškolský ústav
Vysokoškolský ústav vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a může se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí.

Ústavy a vedoucí ústavů:

Ústav informačních technologiíRNDr. Zdeněk FRANĚK, Ph.D.
Institut interdisciplinárního výzkumuIng. Dominik VYMĚTAL, DrSc.

Seznam ústavů

pruvodce/fakulta/organizace.txt · Poslední úprava: 2017/12/07 13:40 autor: mal0127