Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pruvodce:fakulta

Poznejte blíže svoji fakultu

Celý název zní: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
(ve zkratce SU OPF)
Neoficiálně používáme: OPF, Opéefa, atd. necháme na vaší fantazii

Historie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (dále jen SU OPF) tvoří spolu s Filozofickou fakultou v Opavě historicky nejstarší součástí Slezské univerzity v Opavě. Fakulty byly založeny na podzim 1990, jako součást Masarykovy univerzity v Brně. Zákonem České národní rady z 9. července 1991 vznikla z těchto dvou fakult Slezská univerzita v Opavě. SU OPF se specializuje na vzdělání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i v oborech zaměřených na informatiku v ekonomii a hotelnictví. Uplatňuje evropský kreditní systém (ECTS) a zájemcům nabízí ucelený třístupňový systém vzdělání od bakalářských (ukončeného udělením titulu Bc.) přes navazující magisterské (se získáním titulu Ing.) po doktorské (jehož absolventi obdrží titul Ph.D.). Studium probíhá v prezenční a kombinované formě. V roce 2015 získala fakulta oprávnění konat habilitační řízení v oboru Podniková ekonomika a management.

Více z historie: ZDE

Studijní programy a obory

Přehled akreditovaných studijních programů a oborů je k dispozici na http://www.slu.cz/opf/cz/informace/uredni-deska-su-opf/2017_01_programy1.pdf.

pruvodce/fakulta.txt · Poslední úprava: 2017/12/07 10:06 autor: mal0127