Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


main

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
main [2019/03/08 10:30]
jan0008
main [2019/03/08 11:41] (aktuální)
jan0008
Řádek 13: Řádek 13:
       * **[[student:​studijniplan:​zapis|Zápis předmětů]]**       * **[[student:​studijniplan:​zapis|Zápis předmětů]]**
       * **[[student:​studijniplan:​predmety|Typy předmětů]]**       * **[[student:​studijniplan:​predmety|Typy předmětů]]**
-      * **[[student:​studijniplan:​kredity|Minimální ​celkový ​počet kreditů ​potřebný k úspěšnému ukončení studia]]**+      * **[[student:​studijniplan:​kredity|Minimální počet kreditů]]**
     * **[[student:​szz|Státní závěrečné zkoušky (SZZ)]]**     * **[[student:​szz|Státní závěrečné zkoušky (SZZ)]]**
-      * **[[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]** 
-      * **[[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]** 
-      * **[[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]]** 
-      * **[[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení státní závěrečné zkoušky]]** 
       * **[[student:​szz:​okruhy|Tematické okruhy ke SZZ]]**       * **[[student:​szz:​okruhy|Tematické okruhy ke SZZ]]**
       * **[[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]**       * **[[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]**
-      * **[[student:​szz:​form|FormulářSZZ]]**+      * **[[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]]** 
 +      * **[[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]** 
 +      * **[[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení SZZ]]** 
 +      * **[[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná ​SZZ]]**
       * **[[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]**       * **[[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]**
       * **[[student:​szz:​zkousky|Zkoušky nebo zápočty před zkouškovým obdobím]]**       * **[[student:​szz:​zkousky|Zkoušky nebo zápočty před zkouškovým obdobím]]**
 +      * **[[student:​szz:​form|Formuláře SZZ]]**
     * **[[student:​vkp|Vysokoškolské kvalifikační práce]]**     * **[[student:​vkp|Vysokoškolské kvalifikační práce]]**
-      * **[[student:​vkp:​pravidla|Formální pravidla pro psaní BP/DP]]** 
-      * **[[student:​vkp:​ukladani|Kontrola plagiátorství]]** 
-      * **[[student:​vkp:​odevzdani|Odevzdání BP/DP a posudků]]** 
-      * **[[student:​vkp:​zadani|Tvorba podkladů pro zadání BP/DP]]** 
       * **[[student:​vkp:​tema|Volba tématu bakalářské/​diplomové práce]]**       * **[[student:​vkp:​tema|Volba tématu bakalářské/​diplomové práce]]**
         * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikon manuál]]**         * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikon manuál]]**
Řádek 38: Řádek 34:
           * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon:​mazani|Mazání témat]]**           * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon:​mazani|Mazání témat]]**
           * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon:​rezervovani|Rezervování témat]]**           * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon:​rezervovani|Rezervování témat]]**
 +      * **[[student:​vkp:​zadani|Tvorba podkladů pro zadání BP/DP]]**
 +      * **[[student:​vkp:​pravidla|Pravidla pro psaní BP/DP]]**
 +      * **[[student:​vkp:​odevzdani|Odevzdání BP/DP a posudků]]**
       * **[[student:​vkp:​zvedejneni|Zveřejňování závěrečných prací]]**       * **[[student:​vkp:​zvedejneni|Zveřejňování závěrečných prací]]**
 +      * **[[student:​vkp:​ukladani|Kontrola plagiátorství]]**
     * **[[student:​praxe|Odborná praxe]]**     * **[[student:​praxe|Odborná praxe]]**
       * **[[student:​op:​praktikon|Manuál webové aplikace Praktikon]]**       * **[[student:​op:​praktikon|Manuál webové aplikace Praktikon]]**
Řádek 51: Řádek 51:
       * **[[student:​vyjezdy:​rozvojoveprogramy|Rozvojové programy]]**       * **[[student:​vyjezdy:​rozvojoveprogramy|Rozvojové programy]]**
     * **[[student:​zadosti|Žádosti]]**     * **[[student:​zadosti|Žádosti]]**
-      * **[[student:​zadosti:​prezkumrozhodnuti|Podání odvolání proti rozhodnutí]]** 
-      * **[[student:​zadosti:​uznanipredmetu|Uznání předmětů]]** 
-      * **[[student:​zadosti:​prerusenistudia|Žádosti o přerušení studia]]** 
-      * **[[student:​zadosti:​zmenaformy|Žádost o změnu formy studia]]** 
     * **[[student:​individualni|Individuální studijní plán]]**     * **[[student:​individualni|Individuální studijní plán]]**
     * **[[student:​duplikaty|Vydávání duplikátů diplomů a osvědčení]]**     * **[[student:​duplikaty|Vydávání duplikátů diplomů a osvědčení]]**
main.1552037415.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/08 10:30 autor: jan0008