Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


main

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
main [2017/11/08 13:16]
jancar
main [2019/03/08 11:41] (aktuální)
jan0008
Řádek 2: Řádek 2:
  
   * **[[start|Manuály SU OPF]]**   * **[[start|Manuály SU OPF]]**
-    * **[[student|Studijní agenda zahrnuje:]]**+    * **[[student|Manuál pro studenty]]**
       * **[[student:​dorucovani|Doručování žádostí a dokumentů na OPF SU]]**       * **[[student:​dorucovani|Doručování žádostí a dokumentů na OPF SU]]**
         * **[[student:​dorucovani:​podanizadosti|Administrativní postup podávání žádostí a rozhodování o nich]]**         * **[[student:​dorucovani:​podanizadosti|Administrativní postup podávání žádostí a rozhodování o nich]]**
     * **[[student:​poplatky|Poplatky za studium]]**     * **[[student:​poplatky|Poplatky za studium]]**
-      * **[[student:​poplatky:​platba|Platba poplatků spojených se studiem]]** 
-      * **[[student:​poplatky:​vymerenimaterska|Rodičovství a mateřská dovolená z pohledu vyměřených poplatků za studium]]** 
-      * **[[student:​poplatky:​vymahani|Vymáhání poplatku]]** 
-      * **[[student:​poplatky:​vymereni|Vyměření poplatku]]** 
     * **[[student:​stipendia|Stipendia]]**     * **[[student:​stipendia|Stipendia]]**
-      * **[[student:​stipendia:​ubytovaci|Kdo má nárok?]]**+      * **[[student:​stipendia:​ubytovaci|Ubytovací stipendia]]**
       * **[[student:​stipendia:​prospechova|Prospěchová stipendia]]**       * **[[student:​stipendia:​prospechova|Prospěchová stipendia]]**
       * **[[student:​stipendia:​socialni|Sociální stipendia]]**       * **[[student:​stipendia:​socialni|Sociální stipendia]]**
     * **[[student:​studijniplan|Studijní plán]]**     * **[[student:​studijniplan|Studijní plán]]**
-      * **[[student:​studijniplan:​kredity|Minimální celkový počet kreditů potřebný k úspěšnému ukončení studia]]** 
-      * **[[student:​studijniplan:​specializace|Specializace]]** 
-      * **[[student:​studijniplan:​predmety|Typy předmětů]]** 
       * **[[student:​studijniplan:​zapis|Zápis předmětů]]**       * **[[student:​studijniplan:​zapis|Zápis předmětů]]**
 +      * **[[student:​studijniplan:​predmety|Typy předmětů]]**
 +      * **[[student:​studijniplan:​kredity|Minimální počet kreditů]]**
     * **[[student:​szz|Státní závěrečné zkoušky (SZZ)]]**     * **[[student:​szz|Státní závěrečné zkoušky (SZZ)]]**
-      * **[[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]** 
-      * **[[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]** 
-      * **[[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]]** 
-      * **[[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení státní závěrečné zkoušky]]** 
-      * **[[student:​szz:​obory|Souběžné studium]]** 
       * **[[student:​szz:​okruhy|Tematické okruhy ke SZZ]]**       * **[[student:​szz:​okruhy|Tematické okruhy ke SZZ]]**
       * **[[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]**       * **[[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]**
 +      * **[[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]]**
 +      * **[[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]**
 +      * **[[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení SZZ]]**
 +      * **[[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]**
       * **[[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]**       * **[[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]**
       * **[[student:​szz:​zkousky|Zkoušky nebo zápočty před zkouškovým obdobím]]**       * **[[student:​szz:​zkousky|Zkoušky nebo zápočty před zkouškovým obdobím]]**
 +      * **[[student:​szz:​form|Formuláře SZZ]]**
     * **[[student:​vkp|Vysokoškolské kvalifikační práce]]**     * **[[student:​vkp|Vysokoškolské kvalifikační práce]]**
-      * **[[student:​vkp:​pravidla|Formální pravidla pro psaní BP/DP]]** 
-      * **[[student:​vkp:​ukladani|Kontrola plagiátorství]]** 
-      * **[[student:​vkp:​odevzdani|Odevzdání BP/DP a posudků]]** 
-      * **[[student:​vkp:​odevzdanisr|Odevzdání závěrečné práce ve slovenském jazyce]]** 
-      * **[[student:​vkp:​zadani|Tvorba podkladů pro zadání BP/DP]]** 
       * **[[student:​vkp:​tema|Volba tématu bakalářské/​diplomové práce]]**       * **[[student:​vkp:​tema|Volba tématu bakalářské/​diplomové práce]]**
         * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikon manuál]]**         * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikon manuál]]**
Řádek 44: Řádek 34:
           * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon:​mazani|Mazání témat]]**           * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon:​mazani|Mazání témat]]**
           * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon:​rezervovani|Rezervování témat]]**           * **[[student:​vkp:​tema:​tematikon:​rezervovani|Rezervování témat]]**
 +      * **[[student:​vkp:​zadani|Tvorba podkladů pro zadání BP/DP]]**
 +      * **[[student:​vkp:​pravidla|Pravidla pro psaní BP/DP]]**
 +      * **[[student:​vkp:​odevzdani|Odevzdání BP/DP a posudků]]**
       * **[[student:​vkp:​zvedejneni|Zveřejňování závěrečných prací]]**       * **[[student:​vkp:​zvedejneni|Zveřejňování závěrečných prací]]**
 +      * **[[student:​vkp:​ukladani|Kontrola plagiátorství]]**
     * **[[student:​praxe|Odborná praxe]]**     * **[[student:​praxe|Odborná praxe]]**
       * **[[student:​op:​praktikon|Manuál webové aplikace Praktikon]]**       * **[[student:​op:​praktikon|Manuál webové aplikace Praktikon]]**
 +        * ** [[student:​op:​praktikon:​vlozenismlouvy|Vložení smlouvy]]**
 +        * ** [[student:​op:​praktikon:​schvalenismlouvy|Schválení smlouvy]]**
 +        * ** [[student:​op:​praktikon:​tisk|Odevzdání smlouvy]]**
 +        * ** [[student:​op:​praktikon:​prijetismlouvy|Přijetí smlouvy]]**
 +        * ** [[student:​op:​praktikon:​hodnocenipraxe|Hodnocení praxe]]**
     * **[[student:​vyjezdy|Výjezdy na zahraniční pobyt]]**     * **[[student:​vyjezdy|Výjezdy na zahraniční pobyt]]**
       * **[[student:​vyjezdy:​erasmus|Erasmus]]**       * **[[student:​vyjezdy:​erasmus|Erasmus]]**
Řádek 52: Řádek 51:
       * **[[student:​vyjezdy:​rozvojoveprogramy|Rozvojové programy]]**       * **[[student:​vyjezdy:​rozvojoveprogramy|Rozvojové programy]]**
     * **[[student:​zadosti|Žádosti]]**     * **[[student:​zadosti|Žádosti]]**
-      * **[[student:​zadosti:​prezkumrozhodnuti|Podání odvolání proti rozhodnutí]]** 
-      * **[[student:​zadosti:​uznanipredmetu|Uznání předmětů]]** 
-      * **[[student:​zadosti:​prerusenistudia|Žádosti o přerušení studia]]** 
-      * **[[student:​zadosti:​zmenaformy|Žádost o změnu formy studia]]** 
     * **[[student:​individualni|Individuální studijní plán]]**     * **[[student:​individualni|Individuální studijní plán]]**
     * **[[student:​duplikaty|Vydávání duplikátů diplomů a osvědčení]]**     * **[[student:​duplikaty|Vydávání duplikátů diplomů a osvědčení]]**
-  * **[[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​|SU OPF (webové stránky fakulty)]]** 
  
-==== Průvodce prváka ==== 
  
-  * **[[pruvodce:​uvod|Úvod]]** 
-  * **[[pruvodce:​agenda|Studijní agenda zahrnuje:​]]** 
  
main.1510143412.txt.gz · Poslední úprava: 2017/11/08 13:16 autor: jancar