Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


informacnisystemy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

informacnisystemy [2017/11/09 13:42] (aktuální)
mal0127 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP round safety>
 +====== Informační systémy ======
 +</​WRAP>​
  
 +<WRAP tip>
 +**Správu všech informačních systémů (dále jen IS) na fakultě zajišťuje [[https://​uit.opf.slu.cz/​start|Ústav informačních technologií ]] (dále jen UIT). Veškeré podstatné informace, které potřebujete vědět o informačním prostředí fakulty, naleznete na webu [[https://​uit.opf.slu.cz/​start|UIT]].**
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +===== Přihlášení do Informačních systému =====
 +
 +Do IS se vždy přihlašujete [[https://​uit.opf.slu.cz/​sluzby/​sjp|Systémem jednotného přihlášení (SJP)]] . SJP umožňuje pohodlný přístup k ICT službám pomocí jednotných přihlašovacích údajů - uživatelé využívají své elektronické identity v centrálním celouniverzitním registru osob a nemusí si pamatovat velké množství uživatelských jmen a hesel. \\ \\
 +<wrap todo>
 +Jedná se o: **Novell, [[https://​stag.slu.cz/​portal/​|STAG]],​ [[https://​horde.opf.slu.cz/​services/​portal/​index.php|Horde]]** (mail), **[[https://​files.opf.slu.cz/​NetStorage/​|Public]]**,​ **[[http://​elearning.opf.slu.cz/​|E-learning]],​ [[https://​tisk.opf.slu.cz/​|Tisk]]**,​ **[[http://​iskam.opf.slu.cz/​|ISKaM]]**.
 +</​wrap>​
 +
 +
 +^ Přihlašuji se jako: ^ Uživatelské jméno ^ Výchozí heslo ^
 +| student | osobní čílo (o14xxxx) | x + rodné čílo|
 +
 +<WRAP info right 60%>​**POZOR!!! Výchozí heslo si musí uživatel při prvním přihlášení změnit.**</​WRAP>​
 +Do IS se vždy přihlašujete svým uživatelským jménem ve formátu o14xxxx (na začátku malé písmeno „o“) a heslem do SJP, které je na počátku nastaveno na x a vaše rodné číslo (např. x8201021234). ​
 +
 +<wrap tip>​[[https://​uit.opf.slu.cz/​navody/​heslo|Návod na změnu hesla]]</​wrap>​
 +
 +
 +===== Public =====
 +{{ :​pruvodce:​filesandmagnifyingglass.jpg?​nolink&​200|}}
 +Přihlášením do systému získáváte přístup na síťový disk <wrap em>​„L“</​wrap>,​ kde se nacházejí složky zaměstnanců a studentů. Každá z těchto složek obsahuje **„Public“**,​ kde vám vyučující mohou zveřejnit materiály a informace a přístup na disk <wrap em>​„K“</​wrap>,​ který odkazuje na vaši složku na disku „L“. Na tento disk si můžete vkládat vlastní soubory (například pro tisk, aj.). \\
 +
 +**Pouze soubory uložené do složky „Public“ uvidí i ostatní uživatelé.**\\
 +
 +<wrap tip>​[[https://​uit.opf.slu.cz/​navody/​files|Jak se dostanu ke složce Public přes web?​]]</​wrap> ​
 +
 +===== IS/STAG =====
 +
 +Jedná se o informační systém, který je využíván fakultou k administraci studijní agendy. **Zabezpečuje činnosti od přijímacího řízení až po vydání diplomu.** Studenti mohou využít aktivní (zadání osobního čísla + hesla) i pasivní (není požadováno heslo) přístup k IS/STAG. Pouze při aktivním přístupu je studentovi umožněno měnit data.\\ ​
 +<wrap em>​Přístup do IS/STAG naleznete na stránkách fakulty nebo na adrese</​wrap>​ [[https://​stag.slu.cz/​portal/​|stag.slu.cz]].
 +
 +<wrap tip>
 +[[https://​uit.opf.slu.cz/​stag|Jak na IS/STAG? ]]
 +</​wrap>​
 +
 +
 +===== Fakultní pošta (e-mail) =====
 +{{ :​pruvodce:​horde_logo.png?​nolink&​200|}}
 +Každému z Vás je přidělena fakultní emailová schránka s Vaším osobním číslem (ve tvaru o13xxxx@opf.slu.cz),​ kterou je nutno využívat pro komunikaci v rámci studia. \\
 +<wrap em>​Přihlášení do školní schránky přes internet je možné na adrese:</​wrap>​ [[https://​horde.opf.slu.cz/​services/​portal/​index.php|www.horde.opf. slu.cz]]. \\
 +
 +V systému Horde kromě pošty, naleznete také **HelpDesk/​Lístky,​ Kalendář, Poznámky, Úkoly a další**. ​
 +HelpDesk je komplexní systém, který nabízí možnost položit dotaz či sdělit problém a dosáhnout jeho rychlého vyřešení díky vhodnému směrování dotazu. [[https://​uit.opf.slu.cz/​horde/​helpdesk|Jak používat službu HelpDesk]]
 +
 +Systém Horde umožňuje nastavit si <wrap em>​přeposílání</​wrap>​ školního mailu do Vaší soukromé schránky (například na seznamu, gmailu aj.) nebo použití externích klientů (například Outlook, Thunderbird aj.). Stále jste ovšem povinni komunikovat přes školní e-mail. ​
 +
 +<wrap tip>​[[https://​uit.opf.slu.cz/​horde|Podrobné návody se systémem Horde.]]</​wrap>​
 +
 +===== Tiskový systém, Kopírování,​ Scenování =====
 +{{ :​index_mx3110n_full_beauty.jpg?​nolink&​200|}}
 +Tiskový systém, který je založen na systému SafeQ firmy Ysoft přináší studentům rychlý, barevný a přehlednější tisk. Na stránce [[https://​tisk.opf.slu.cz/​|tisk.opf.slu.cz]] naleznete webové rozhraní tiskového systému. Na této stránce uvidíte Vaše **veškeré tiskové úlohy**, které prošly přes systém. Je tedy možné zde zjistit, **co bylo vytištěno a kolik tisk stál**. \\
 +Přihlášení probíhá pomocí hesla [[https://​uit.opf.slu.cz/​sluzby/​sjp|Systémem jednotného přihlášení (SJP)]]. ​
 +
 +<wrap tip>​[[http://​uit.opf.slu.cz/​dokuwiki/​sluzby:​tisk|Jak funguje tisk na SU OPF a kolik tisk stoji najdete na stránkách UIT.]]</​wrap>​
 +
 +
 +===== Intranet =====
 +
 +<wrap em>​Interní webová stránka</​wrap>,​ kde naleznete v záložce Studium nezbytné formuláře ke studiu (např. odborná praxe, žádosti, apod.). Také zde **získáte informace ke státnicím,​ odborné praxi, platné vnitřní normy a mnoho dalších důležitých informací ke studiu.** \\
 +Přístup na Intranet naleznete na [[https://​intranet.slu.cz/​opf|webové stránce fakulty]].
 +
 +
 +===== Informační systém ISKaM =====
 +{{ :​pruvodce:​iskam4logo.png?​nolink&​200|}}
 +Tento informační systém slouží pro <wrap em>​správu kolejí a menz</​wrap>​ a studenti zde mají možnost vidět celou agendu týkající se kolejí a menz. ISKaM funguje na principu „clearingu“,​ tj. = student si vloží, pod jedním variabilním symbolem, peněžitý obnos do systému. Z této vložené částky se studentovi automaticky odečte platba za koleje, dále z ní může čerpat při placení v menze.\\
 +
 +<wrap em>​Přístup k systému</​wrap>​ naleznete na webové stránce fakulty pod záložkou studenti – koleje a menzy nebo přímo na webové stránce [[https://​iskam.opf.slu.cz/​|www.iskam.opf.slu.cz]].
 + \\
 +Do systému se student přihlásí prostřednictvím uživatelského jména a hesla do [[http://​uit.opf.slu.cz/​dokuwiki/​sluzby:​sjp|SJP]].
 +
 +
 +<wrap tip>​[[http://​uit.opf.slu.cz/​dokuwiki/​sluzby:​iskam|Jak ISKaM funguje se dozvíte zde.]]</​wrap>​
 +
 +===== Management pohybových aktivit =====
 +{{ :​pruvodce:​logompa.png?​nolink&​100|}}
 +Management pohybových aktivit ve zkratce MPA je informační systém katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit. V tomto systému si můžete <wrap em>​vybrat ze široké nabídky sportovních,​ pohybových a turistických aktivit</​wrap>,​ a to nejen v rámci volitelných předmětů (V) ohodnocených kredity, ale také z velkého množství dalších aktivit nabízených veřejnosti. \\
 +<wrap em>​Přístup do systému naleznete na:</​wrap>​ [[https://​mpa.opf.slu.cz|www.mpa.opf.slu.cz]]. \\
 +
 +Registrovat i přihlásit se je možno pod Vašim uživatelským jménem a heslem, které máte nastaveno do systému [[https://​uit.opf.slu.cz/​sluzby/​sjp|SJP]].Po registraci se Vám v době zápisu zobrazí nabídka předmětů pro daný semestr včetně rozvrhu, anotací a informací o výuce. \\V záložce „můj profil“ si můžete zobrazit nabídku všech ostatních pohybových aktivit.
informacnisystemy.txt · Poslední úprava: 2017/11/09 13:42 autor: mal0127