Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


informacnisystemy

Informační systémy

Správu všech informačních systémů (dále jen IS) na fakultě zajišťuje Ústav informačních technologií (dále jen UIT). Veškeré podstatné informace, které potřebujete vědět o informačním prostředí fakulty, naleznete na webu UIT.

Přihlášení do Informačních systému

Do IS se vždy přihlašujete Systémem jednotného přihlášení (SJP) . SJP umožňuje pohodlný přístup k ICT službám pomocí jednotných přihlašovacích údajů - uživatelé využívají své elektronické identity v centrálním celouniverzitním registru osob a nemusí si pamatovat velké množství uživatelských jmen a hesel.

Jedná se o: Novell, STAG, Horde (mail), Public, E-learning, Tisk, ISKaM.

Přihlašuji se jako: Uživatelské jméno Výchozí heslo
student osobní čílo (o14xxxx) x + rodné čílo

POZOR!!! Výchozí heslo si musí uživatel při prvním přihlášení změnit.

Do IS se vždy přihlašujete svým uživatelským jménem ve formátu o14xxxx (na začátku malé písmeno „o“) a heslem do SJP, které je na počátku nastaveno na x a vaše rodné číslo (např. x8201021234).

Návod na změnu hesla

Public

Přihlášením do systému získáváte přístup na síťový disk „L“, kde se nacházejí složky zaměstnanců a studentů. Každá z těchto složek obsahuje „Public“, kde vám vyučující mohou zveřejnit materiály a informace a přístup na disk „K“, který odkazuje na vaši složku na disku „L“. Na tento disk si můžete vkládat vlastní soubory (například pro tisk, aj.).

Pouze soubory uložené do složky „Public“ uvidí i ostatní uživatelé.

Jak se dostanu ke složce Public přes web?

IS/STAG

Jedná se o informační systém, který je využíván fakultou k administraci studijní agendy. Zabezpečuje činnosti od přijímacího řízení až po vydání diplomu. Studenti mohou využít aktivní (zadání osobního čísla + hesla) i pasivní (není požadováno heslo) přístup k IS/STAG. Pouze při aktivním přístupu je studentovi umožněno měnit data.
Přístup do IS/STAG naleznete na stránkách fakulty nebo na adrese stag.slu.cz.

Jak na IS/STAG?

Fakultní pošta (e-mail)

Každému z Vás je přidělena fakultní emailová schránka s Vaším osobním číslem (ve tvaru o13xxxx@opf.slu.cz), kterou je nutno využívat pro komunikaci v rámci studia.
Přihlášení do školní schránky přes internet je možné na adrese: www.horde.opf. slu.cz.

V systému Horde kromě pošty, naleznete také HelpDesk/Lístky, Kalendář, Poznámky, Úkoly a další. HelpDesk je komplexní systém, který nabízí možnost položit dotaz či sdělit problém a dosáhnout jeho rychlého vyřešení díky vhodnému směrování dotazu. Jak používat službu HelpDesk

Systém Horde umožňuje nastavit si přeposílání školního mailu do Vaší soukromé schránky (například na seznamu, gmailu aj.) nebo použití externích klientů (například Outlook, Thunderbird aj.). Stále jste ovšem povinni komunikovat přes školní e-mail.

Podrobné návody se systémem Horde.

Tiskový systém, Kopírování, Scenování

Tiskový systém, který je založen na systému SafeQ firmy Ysoft přináší studentům rychlý, barevný a přehlednější tisk. Na stránce tisk.opf.slu.cz naleznete webové rozhraní tiskového systému. Na této stránce uvidíte Vaše veškeré tiskové úlohy, které prošly přes systém. Je tedy možné zde zjistit, co bylo vytištěno a kolik tisk stál.
Přihlášení probíhá pomocí hesla Systémem jednotného přihlášení (SJP).

Jak funguje tisk na SU OPF a kolik tisk stoji najdete na stránkách UIT.

Intranet

Interní webová stránka, kde naleznete v záložce Studium nezbytné formuláře ke studiu (např. odborná praxe, žádosti, apod.). Také zde získáte informace ke státnicím, odborné praxi, platné vnitřní normy a mnoho dalších důležitých informací ke studiu.
Přístup na Intranet naleznete na webové stránce fakulty.

Informační systém ISKaM

Tento informační systém slouží pro správu kolejí a menz a studenti zde mají možnost vidět celou agendu týkající se kolejí a menz. ISKaM funguje na principu „clearingu“, tj. = student si vloží, pod jedním variabilním symbolem, peněžitý obnos do systému. Z této vložené částky se studentovi automaticky odečte platba za koleje, dále z ní může čerpat při placení v menze.

Přístup k systému naleznete na webové stránce fakulty pod záložkou studenti – koleje a menzy nebo přímo na webové stránce www.iskam.opf.slu.cz.
Do systému se student přihlásí prostřednictvím uživatelského jména a hesla do SJP.  

Jak ISKaM funguje se dozvíte zde.

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit ve zkratce MPA je informační systém katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit. V tomto systému si můžete vybrat ze široké nabídky sportovních, pohybových a turistických aktivit, a to nejen v rámci volitelných předmětů (V) ohodnocených kredity, ale také z velkého množství dalších aktivit nabízených veřejnosti.
Přístup do systému naleznete na: www.mpa.opf.slu.cz.

Registrovat i přihlásit se je možno pod Vašim uživatelským jménem a heslem, které máte nastaveno do systému SJP.Po registraci se Vám v době zápisu zobrazí nabídka předmětů pro daný semestr včetně rozvrhu, anotací a informací o výuce. \\V záložce „můj profil“ si můžete zobrazit nabídku všech ostatních pohybových aktivit.

informacnisystemy.txt · Poslední úprava: 2017/11/09 13:42 autor: mal0127